• Nhà cung cấp dịch vụ thi công sơn chống nóng – bảo trì mái tôn hàng đầu Việt Nam
  • Giải pháp tối ưu giảm nhiệt cho nhà xưởng công nghiệp
  • Giải pháp tiết kiệm điện năng làm mát 25%-35%
  • Bảo vệ nhà xưởng, tăng độ bền tôn mái thêm 8-10 năm
  • Được kiểm nghiệm và chứng nhận theo tiêu chuẩn (ASTM) USA và (JIS) Japan

Giá trị Phuclink

04 / 06 / 2020
Presentation4

1. TINH THẦN MẠNH MẼ, SÁNG TẠO:
Đừng nói KHÔNG THỂ hãy đưa ra GIẢI PHÁP

2. HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU:
Luôn tạo giá trị mới và làm giàu cho công việc của mình để phát triển

3. HƯỚNG ĐẾN KHÁCH HÀNG:
Khách hàng chính là người trả lương chúng ta hàng tháng. Hãy phục vụ khách hàng theo cách bạn muốn được phục vụ

4. ĐOÀN KẾT, CHUYÊN NGHIỆP:
Đoàn kết và chuyên nghiệp là sức mạnh của Phuclink, luôn luôn góp phần củng cố sức mạnh này tuyệt đối.

5. LÀM HẾT SỨC, CHƠI HẾT MÌNH: Ngoài những giờ làm việc căng thẳng, nhiệt huyết tại Phuclink dường như chưa bao giờ tắt thể hiện ở tinh thần “chơi hết mình”. Hàng năm, sẽ có 1 dịp du lịch và team building gắn kết toàn Công ty.

0964 338144