• Nhà cung cấp dịch vụ thi công sơn chống nóng – bảo trì mái tôn hàng đầu Việt Nam
  • Giải pháp tối ưu giảm nhiệt cho nhà xưởng công nghiệp
  • Giải pháp tiết kiệm điện năng làm mát 25%-35%
  • Bảo vệ nhà xưởng, tăng độ bền tôn mái thêm 8-10 năm
  • Được kiểm nghiệm và chứng nhận theo tiêu chuẩn (ASTM) USA và (JIS) Japan

BT 3D Sông Đà Việt Đức

05 / 01 / 2016

 

bìa 17 Chi tiết công trình
Tên công trình : Công ty BT 3D Sông Đà Việt Đức
Địa chỉ : Thanh Liêm – Hà Nam
Hạng mục : Lắp dựng nhà xưởng khung thép tiền chế
Thời gian : 2011
0964 338144